Saltar al contingut principal

Indicadors de segregació

Estudiants d'ensenyaments superiors en educació, arts i humanitats, i salut i benestar 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 44,0 48,7 43,1
Homes 20,5 24,7 21,4
Total 33,1 37,5 33,2
Diferència entre dones i homes 23,5 24,1 21,7
Unitats: %.
Font: Idescat, a partir de dades de matrícula del Departament d'Educació i de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Per a Espanya i la UE, EIGE.

Darrera actualització: 29 de gener de 2020.