Saltar al contingut principal

Indicadors de poder polític

Participació en el Govern 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 42,9 41,6 29,5
Homes 57,1 58,4 70,5
Total 100,0 100,0 100,0
Diferència entre dones i homes -14,3 -16,8 -41,0
Unitats: %.
Font: OIG. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Participació en el Parlament 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 44,4 39,7 30,3
Homes 55,6 60,3 69,7
Total 100,0 100,0 100,0
Diferència entre dones i homes -11,1 -20,6 -39,4
Unitats: %.
Font: OIG. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Participació en les assemblees territorials 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 23,3 46,5 29,0
Homes 76,7 53,5 71,0
Total 100,0 100,0 100,0
Diferència entre dones i homes -53,4 -7,0 -42,0
Unitats: %.
Font: Idescat i OIG, a partir de dades de les diputacions provincials. Per a Espanya i la UE, EIGE.

Darrera actualització: 29 de gener de 2020.