Saltar al contingut principal

Indicadors de poder econòmic

Participació en els consells de les principals empreses que cotitzen en borsa 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 25,5 23,6 26,6
Homes 74,5 76,4 73,4
Total 100,0 100,0 100,0
Diferència entre dones i homes -48,9 -52,8 -46,9
Unitats: %.
Font: Idescat i OIG, a partir de dades de les companyies. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Participació en el consell de l'entitat financera pública 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 44,4 22,2 0,0
Homes 55,6 77,8 100,0
Total 100,0 100,0 100,0
Diferència entre dones i homes -11,1 -55,6 -100,0
Unitats: %.
Font: Idescat i OIG, a partir de dades de l'Institut Català de Finances. Per a Espanya i la UE, EIGE.

Darrera actualització: 29 de gener de 2020.