Saltar al contingut principal

Indicadors de poder social

Participació en els consells de les principals organitzacions que financen la recerca 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 32,8 30,4 27,6
Homes 67,2 69,6 72,4
Total 100,0 100,0 100,0
Diferència entre dones i homes -34,4 -39,1 -44,8
Unitats: %.
Font: Idescat i OIG, a partir de dades dels organismes finançadors. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Participació en els consells d'organismes públics de comunicació 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 33,3 26,1 14,8
Homes 66,7 73,9 85,2
Total 100,0 100,0 100,0
Diferència entre dones i homes -33,3 -47,8 -70,5
Unitats: %.
Font: Idescat i OIG, a partir de dades de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Participació en els òrgans de govern de les principals federacions esportives 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 19,8 11,0 7,4
Homes 80,2 89,0 92,6
Total 100,0 100,0 100,0
Diferència entre dones i homes -60,4 -78,1 -85,2
Unitats: %.
Font: Idescat i OIG, a partir de dades del Consell Català de l'Esport. Per a Espanya i la UE, EIGE.

Darrera actualització: 29 de gener de 2020.