Saltar al contingut principal

Índexs de coneixement

Índexs de coneixement 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Índex d'igualtat de gènere 72,5 72,0 67,9
Coneixement 63,0 67,6 63,6
Obtenció i participació 74,6 76,6 73,1
Segregació 53,2 59,7 55,4
Font: Idescat i ICD. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Nota: L’índex utilitza una escala d’1 a 100, on 100 és la igualtat total entre dones i homes.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2021.