Saltar al contingut principal

Índexs de temps

Índexs de temps 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Índex d'igualtat de gènere 72,5 72,0 67,9
Temps 73,7 64,0 65,7
Activitats de cura 80,6 74,5 70,0
Activitats socials 67,3 55,0 61,6
Font: Idescat i ICD. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Nota: L’índex utilitza una escala d’1 a 100, on 100 és la igualtat total entre dones i homes.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2021.