Saltar al contingut principal

Índexs de salut

Índexs de salut 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Índex d'igualtat de gènere 72,5 72,0 67,9
Salut 90,8 90,1 88,0
Estat 95,0 94,4 92,2
Comportament 79,3 78,6 75,4
Accés 99,4 98,7 98,1
Font: Idescat i ICD. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Nota: L’índex utilitza una escala d’1 a 100, on 100 és la igualtat total entre dones i homes.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2021.