Saltar al contingut principal

PIB oferta, demanda i renda. Preus corrents

PIB oferta. Preus corrents Catalunya. 2021 (p)
Valor (M€) Variació (%)
PIB 244.172 8,5
Valor afegit brut 224.198 7,9
Agricultura 2.180 -12,0
Indústria 45.462 11,5
Indústria manufacturera 38.317 11,2
Construcció 11.359 4,6
Serveis 165.197 7,5
Comerç, transport i hostaleria 49.947 15,9
Activitats immobiliàries, professionals i altres 75.484 2,6
Administració pública, educació, sanitat i serveis socials 39.766 7,4
Impostos nets sobre productes 19.974 15,9
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
(p) Dada provisional.
PIB demanda. Preus corrents Catalunya. 2021 (p)
Valor (M€) Variació (%)
PIB 244.172 8,5
Demanda interna 212.810 7,7
Consum de les llars 121.787 7,0
Consum de les administracions públiques 44.885 6,6
Formació bruta de capital 46.138 10,8
FBCF béns d'equipament i altres actius 26.009 14,7
FBCF construcció 19.241 3,0
Saldo amb l'exterior 31.362 14,0
Saldo amb l'estranger 13.861 26,8
Exportacions totals a l'estranger 90.042 20,9
Exportacions de béns i serveis 84.863 19,5
Consum dels estrangers al territori 5.178 49,5
Importacions totals de l'estranger 76.180 19,9
Importacions de béns i serveis 74.270 20,2
Consum dels residents a l'estranger 1.910 11,9
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
Notes:
- El consum de les administracions públiques inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
- La formació bruta de capital inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
- El saldo amb l'exterior inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(p) Dada provisional.
PIB renda. Preus corrents Catalunya. 2021 (p)
Valor (M€) Variació (%)
PIB 244.172 8,5
Remuneració d'assalariats 116.498 7,8
Excedent brut d'explotació 101.448 4,4
Impostos nets sobre la producció i importacions 26.226 32,4
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
(p) Dada provisional.