Saltar al contingut principal
Remuneració d'assalariats. Preus corrents. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 389 386 361 347 385 443 486 491 495 477 453 436 414 383 375 381 364
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 389 386 361 347 385 443 486 491 495 477 453 436 414 383 375 381 364
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22.533 21.784 20.821 20.743 21.189 22.194 22.277 22.610 24.663 23.849 22.744 22.109 21.260 20.717 19.738 19.459 18.315
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20.535 19.717 18.855 18.872 19.307 20.332 20.392 20.882 23.102 22.404 21.483 20.949 20.205 19.721 18.795 18.562 17.472
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 123 117 110 116 125 127 125 136 147 145 134 115 105 101 98 91 73
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.165 3.074 2.962 2.935 2.885 2.853 2.820 2.789 2.848 2.666 2.631 2.476 2.373 2.233 2.118 2.113 2.050
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.136 1.083 1.047 1.103 1.146 1.280 1.288 1.330 1.532 1.651 1.695 1.784 1.811 1.944 1.899 1.965 1.790
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 808 813 803 847 877 942 900 920 1.087 1.042 1.071 1.015 992 966 908 911 841
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 692 664 632 597 647 698 673 699 748 763 699 745 794 736 714 682 706
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.246 2.141 2.022 2.024 2.096 2.387 2.304 2.321 2.391 2.325 2.278 2.111 2.011 1.911 1.782 1.685 1.594
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.575 1.534 1.370 1.391 1.397 1.396 1.410 1.342 1.340 1.242 1.138 1.165 1.037 1.024 927 891 809
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 964 929 875 908 902 927 956 1.009 1.214 1.213 1.092 1.080 1.081 1.093 1.039 1.009 965
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 683 695 709 703 775 864 857 876 1.192 1.136 1.091 1.018 946 896 811 780 711
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 393 379 330 339 379 405 430 408 450 426 409 374 341 326 301 292 271
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.011 1.904 1.791 1.859 1.980 2.154 2.283 2.366 2.854 2.655 2.469 2.389 2.274 2.176 2.055 1.976 1.805
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 468 414 420 418 408 424 520 552 611 583 531 529 499 515 500 587 537
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 698 668 713 667 751 784 763 837 939 889 885 889 913 939 880 868 790
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.752 1.674 1.626 1.614 1.583 1.632 1.566 1.599 1.648 1.589 1.482 1.475 1.397 1.317 1.282 1.314 1.216
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.324 2.204 2.129 2.012 1.972 2.009 2.122 2.290 2.653 2.652 2.548 2.467 2.389 2.372 2.373 2.323 2.278
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 978 932 877 899 951 1.026 960 973 1.018 982 933 917 844 802 752 751 747
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 642 609 550 557 558 550 540 569 577 592 532 516 502 471 454 416 362
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 580 586 606 588 576 560 626 516 487 476 424 407 372 354 342 345 353
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 306 313 295 287 304 324 323 327 302 246 217 214 204 195 183 167 150
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 988 1.051 955 882 878 851 813 749 625 579 486 424 374 346 321 294 266
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.335 5.043 4.859 5.033 5.424 7.021 8.086 9.712 11.111 11.590 10.144 8.824 7.881 7.039 6.385 5.777 5.241
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.335 5.043 4.859 5.033 5.424 7.021 8.086 9.712 11.111 11.590 10.144 8.824 7.881 7.039 6.385 5.777 5.241
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 76.401 74.303 70.014 68.593 69.980 72.830 72.554 72.784 72.382 67.004 60.899 55.569 51.160 47.261 43.199 39.596 37.452
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26.048 25.481 24.180 23.386 23.901 25.417 24.944 25.426 25.666 24.378 22.352 20.255 18.417 17.025 15.517 14.333 13.504
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27.111 26.257 24.411 24.092 24.919 25.390 25.262 25.301 25.956 23.887 21.769 20.035 18.670 17.205 15.665 14.105 13.296
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.747 1.688 1.464 1.497 1.617 1.687 1.702 1.672 1.817 1.696 1.496 1.364 1.229 1.112 1.017 880 847
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.248 8.287 7.656 7.567 7.788 7.835 7.850 7.950 8.159 7.417 6.883 6.258 5.964 5.458 4.702 4.031 3.786
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.287 6.114 5.725 5.802 5.838 5.837 5.689 5.725 5.940 5.414 4.866 4.447 3.911 3.549 3.227 2.871 2.651
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.837 2.614 2.484 2.548 2.707 2.751 2.809 2.869 2.823 2.660 2.350 2.134 1.991 1.800 1.617 1.444 1.340
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 637 515 489 428 423 383 470 421 422 366 320 281 239 220 198 183 158
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.251 2.250 2.136 2.041 2.315 2.486 2.479 2.462 2.543 2.422 2.133 2.046 1.830 1.709 1.567 1.419 1.284
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.104 4.789 4.458 4.209 4.232 4.411 4.263 4.201 4.253 3.911 3.722 3.505 3.506 3.358 3.336 3.278 3.229
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.664 4.508 4.143 3.962 3.963 4.505 4.334 4.517 4.302 3.910 3.454 3.174 2.883 2.693 2.505 2.299 2.113
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.344 1.303 1.232 1.220 1.276 1.307 1.312 1.501 1.493 1.408 1.282 1.255 1.178 1.165 1.112 1.044 982
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.320 3.204 2.911 2.742 2.687 3.198 3.022 3.016 2.809 2.502 2.172 1.919 1.705 1.528 1.393 1.255 1.131
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.191 3.116 3.232 3.283 3.485 3.671 3.957 4.203 4.511 4.280 3.872 3.624 3.469 3.301 3.263 3.213 3.036
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.191 3.116 3.232 3.283 3.485 3.671 3.957 4.203 4.511 4.280 3.872 3.624 3.469 3.301 3.263 3.213 3.036
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.244 1.180 1.148 984 1.084 1.074 994 1.046 1.167 1.260 1.188 1.078 967 909 716 624 555
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.244 1.180 1.148 984 1.084 1.074 994 1.046 1.167 1.260 1.188 1.078 967 909 716 624 555
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.908 11.702 10.652 10.299 10.359 10.912 10.575 10.636 10.635 10.253 9.549 8.478 7.607 6.902 6.064 5.450 5.190
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.727 4.427 4.144 3.753 3.767 4.002 3.879 4.217 3.905 3.720 3.458 3.021 2.645 2.369 2.068 1.760 1.737
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 418 390 370 351 352 347 287 248 234 301 279 304 302 355 281 263 310
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.335 1.336 1.232 1.321 1.397 1.498 1.467 1.404 1.558 1.425 1.314 1.157 1.099 968 860 808 753
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.428 5.550 4.906 4.874 4.842 5.066 4.942 4.768 4.939 4.807 4.498 3.996 3.562 3.211 2.855 2.618 2.390
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23.243 22.565 21.423 21.115 21.160 22.022 22.348 22.058 20.760 18.739 16.778 15.279 14.073 13.031 12.016 11.158 10.653
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.971 6.732 6.465 6.366 6.269 6.574 6.651 6.501 6.024 5.314 4.754 4.362 3.963 3.708 3.385 3.127 2.967
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.798 7.588 7.201 7.123 7.211 7.406 7.483 7.588 7.215 6.656 5.952 5.402 4.986 4.609 4.264 3.974 3.816
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.589 6.387 6.044 5.965 6.054 6.455 6.685 6.674 6.381 5.771 5.165 4.707 4.365 3.985 3.711 3.444 3.310
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.885 1.858 1.714 1.660 1.626 1.588 1.530 1.295 1.140 998 907 808 759 728 656 613 559
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.042 4.976 5.005 4.859 5.010 5.254 5.085 5.022 5.051 4.675 4.288 3.902 3.492 3.220 2.968 2.748 2.609
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.161 2.072 2.080 1.977 2.025 2.113 2.017 2.010 2.095 1.851 1.650 1.443 1.260 1.150 1.029 936 871
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.362 1.431 1.492 1.448 1.427 1.426 1.406 1.423 1.405 1.302 1.202 1.082 948 855 781 687 653
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.519 1.473 1.433 1.433 1.558 1.715 1.661 1.589 1.551 1.523 1.436 1.377 1.283 1.214 1.158 1.125 1.086
Total 114.224 108.801 104.659 101.516 96.056 94.717 96.978 102.487 103.404 105.598 108.651 102.920 94.239 86.937 80.716 75.401 69.697 65.213 61.372
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.