Saltar al contingut principal
PIB oferta i demanda. Taxes de variació en volum. 2000-2013 Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
PIB oferta
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 3,7 -5,5 8,9 -2,4 6,4 0,2 0,2 19,6 -1,1 -3,9 -2,7 9,0 -4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria 1,0 -0,2 -0,2 7,1 -12,1 -4,3 0,4 1,0 -2,5 1,4 0,2 -2,2 4,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústria manufacturera 0,8 -0,4 -0,5 7,5 -14,2 -5,7 0,4 1,1 -3,2 0,7 -0,1 -2,6 3,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció -6,7 -9,1 -9,2 -16,9 -5,9 -0,5 1,7 7,8 5,4 3,9 4,2 5,2 7,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis -0,4 0,0 1,6 1,6 -1,6 1,2 4,1 3,9 5,6 3,4 4,8 3,7 2,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
administració pública; educació; sanitat i serveis socials -1,3 -0,7 0,7 3,3 2,0 4,9 6,3 4,9 4,1 3,8 5,1 3,7 2,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
comerç, hoteleria finances i altres serveis -0,1 0,1 1,8 1,1 -2,5 0,3 3,6 3,7 5,9 3,4 4,8 3,7 2,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
VAB -0,5 -0,9 0,2 0,3 -4,2 -0,2 2,9 3,9 3,5 2,9 3,5 2,4 3,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impostos nets sobre productes -0,6 -5,1 -4,9 -0,5 -6,5 0,5 1,0 2,6 6,9 5,3 6,6 4,3 3,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
PIB -0,5 -1,3 -0,2 0,2 -4,4 -0,2 2,7 3,8 3,9 3,1 3,8 2,6 3,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
PIB demanda
Demanda interna -3,0 -3,4 -3,3 -1,6 -5,8 -1,1 4,6 5,9 4,6 5,1 4,0 3,4 3,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de les llars -2,2 -3,2 -2,0 -0,2 -4,1 -1,1 3,3 3,9 4,0 4,5 3,1 3,2 3,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de les adm. públiques (1) -3,5 -1,5 -2,4 1,3 6,9 5,9 7,4 7,2 5,3 7,9 5,4 4,7 4,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Formació bruta capital (2) -5,2 -5,9 -7,5 -7,4 -16,9 -4,6 5,9 9,4 5,4 4,9 5,5 3,1 4,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
FBCF (béns d'equipament i altres actius) -2,4 -4,2 -2,7 1,2 -15,7 -2,9 12,0 11,0 7,8 4,8 4,9 -1,4 2,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
FBCF (construcció) -7,5 -10,7 -10,7 -10,7 -18,5 -4,9 2,9 7,1 6,3 5,2 6,4 5,9 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Saldo amb l'exterior (3) (4) 2,2 1,9 2,9 1,8 1,3 0,9 -1,7 -1,8 -0,4 -1,6 0,0 -0,6 -0,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Saldo amb l'estranger (4) 0,9 2,7 2,9 1,0 3,2 2,3 -1,7 -1,0 -0,9 -0,8 -1,5 -1,2 0,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Exportacions totals béns i serveis a l'estranger 1,0 3,2 6,5 12,7 -12,0 0,2 4,6 6,1 3,9 4,1 1,7 2,7 6,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Exportacions béns i serveis 0,3 3,1 6,9 14,3 -12,7 0,9 5,6 7,1 4,2 4,3 2,6 2,9 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum dels estrangers al territori 5,3 4,0 4,1 4,0 -7,9 -3,7 -0,6 0,9 2,4 2,7 -3,2 1,4 0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Importacions totals béns i serveis de l'estranger -1,4 -4,7 -2,5 8,8 -19,5 -5,9 8,5 8,0 5,9 6,0 5,6 5,6 3,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Importacions béns i serveis -1,7 -5,0 -2,3 9,0 -19,4 -5,8 8,5 8,1 5,4 5,7 5,4 5,9 3,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum dels residents a l'estranger 4,7 3,8 -9,0 2,0 -20,1 -7,1 7,4 7,0 20,7 16,1 11,2 -5,3 12,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
PIB pm -0,5 -1,3 -0,2 0,2 -4,4 -0,2 2,7 3,8 3,9 3,1 3,8 2,6 3,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Els saldos vinculats al comerç exterior es presenten en aportacions.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.