Saltar al contingut principal
PIB oferta i demanda. Taxes de variació en volum Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
PIB oferta
Agricultura 0,3 5,3 0,1 0,2 19,8 -1,2 -4,0 -2,7 9,1 -4,4 0,0
Indústria i energia 1,8 -13,6 -4,0 0,0 0,7 -2,0 0,7 1,1 -2,2 4,2 0,0
energia 5,1 -9,3 8,6 -4,4 3,6 4,7 4,7 4,2 0,4 11,7 0,0
indústria 1,4 -14,1 -5,2 0,5 0,4 -2,6 0,4 0,9 -2,3 3,7 0,0
Construcció -6,1 -6,5 -1,5 2,3 7,7 4,5 4,4 4,5 6,0 7,9 0,0
Serveis 0,4 -1,0 2,0 5,3 4,3 4,6 4,5 3,7 3,8 2,6 0,0
serveis mercat 0,6 -1,9 1,6 5,1 4,3 4,6 4,6 3,3 3,6 2,6 0,0
serveis no mercat -0,8 3,8 4,3 6,4 4,7 4,4 3,5 5,9 4,9 2,4 0,0
VAB 0,0 -4,1 0,3 3,7 4,0 2,9 3,4 3,0 2,4 3,3 0,0
Impostos nets sobre productes 0,8 -6,1 -2,6 -0,8 2,3 6,3 6,0 6,8 4,4 4,4 0,0
PIB 0,1 -4,2 0,1 3,3 3,8 3,2 3,7 3,3 2,6 3,4 0,0
PIB demanda
Demanda interna -0,3 -5,4 -1,1 4,6 5,6 4,6 5,0 4,0 3,3 3,8 0,0
Consum de les llars 1,7 -4,2 -1,2 3,3 3,9 4,0 4,5 3,1 3,2 3,4 0,0
Consum de les adm. públiques (1) 0,2 6,1 6,4 7,1 5,4 5,3 7,9 5,4 4,7 4,7 0,0
Formació bruta capital (2) -5,6 -14,6 -4,6 6,1 9,5 5,6 4,7 5,3 2,9 4,3 0,0
FBCF (béns d'equipament i altres) -1,5 -17,9 -2,3 9,2 10,5 11,0 4,0 5,2 -0,7 3,3 0,0
FBCF (construcció) -10,7 -11,7 -5,9 3,8 6,9 3,6 5,4 5,8 6,1 6,9 0,0
Saldo amb l'exterior (3) (4) 0,3 1,0 1,1 -1,2 -1,5 -1,1 -1,0 -0,3 -0,5 -0,1 0,0
Saldo amb l'estranger (4) 1,0 2,2 2,3 -1,7 -1,0 -0,9 -0,8 -1,5 -1,2 0,8 0,0
Exportacions totals béns i serveis a l'estranger 12,6 -12,3 0,2 4,6 6,1 3,9 4,1 1,7 2,7 6,4 0,0
exportacions béns i serveis 14,2 -13,0 0,8 5,6 7,1 4,2 4,3 2,6 2,9 7,6 0,0
consum dels estrangers al territori 3,9 -7,9 -3,7 -0,6 0,9 2,4 2,7 -3,2 1,4 0,2 0,0
Importacions totals béns i serveis de l'estranger 8,4 -17,0 -6,0 8,4 8,0 5,9 6,0 5,6 5,6 3,6 0,0
importacions béns i serveis 8,5 -17,0 -5,9 8,5 8,1 5,4 5,7 5,4 5,9 3,3 0,0
consum dels residents a l'estranger 6,8 -14,4 -7,9 5,8 7,0 20,7 16,1 11,2 -5,3 12,9 0,0
PIB 0,1 -4,2 0,1 3,3 3,8 3,2 3,7 3,3 2,6 3,4 0,0
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Els saldos vinculats al comerç exterior es presenten en aportacions.