Saltar al contingut principal
Llocs de treball. Totals Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 82,6 80,9 81,4 82,1 80,8 78,7 77,4 77,1 77,2
Energia (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17,8 17,0 16,2 16,1 16,0 15,5 15,4 15,7 15,0
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,7 4,6 4,4 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 3,6
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,1 12,3 11,7 11,8 11,8 11,4 11,3 11,4 11,4
Indústria (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 725,5 744,1 758,7 779,0 777,0 789,1 787,7 813,8 802,7
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 103,3 99,4 102,3 102,4 99,6 95,5 93,8 94,2 96,6
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 70,6 80,5 86,4 96,1 100,0 109,6 112,2 122,5 121,8
indústries tèxtils (17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 40,8 46,0 49,9 54,8 57,0 64,4 65,7 71,2 69,5
indústries confecció i pelleteria (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25,8 30,1 31,8 36,2 37,7 39,5 40,4 45,0 46,5
indústries del cuir i del calçat (19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,0 4,4 4,7 5,1 5,2 5,7 6,1 6,3 5,8
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21,1 20,8 23,6 22,8 23,4 23,3 23,3 23,7 23,4
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 70,5 71,3 70,4 72,1 71,4 70,4 69,9 69,8 70,7
indústries paper (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19,3 20,1 20,8 21,0 21,1 20,9 20,7 20,8 20,3
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 51,2 51,2 49,6 51,2 50,3 49,5 49,2 49,0 50,4
Indústries químiques (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 72,3 73,8 74,4 75,9 73,2 74,0 70,8 71,6 69,8
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 39,9 41,1 40,0 40,8 41,8 42,4 42,5 40,7 41,2
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 29,8 31,6 32,9 32,3 32,1 32,3 31,6 32,1 31,3
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 104,6 104,9 106,1 107,5 107,5 108,4 106,2 109,8 104,2
metal·lúrgia (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,9 10,2 10,5 10,3 10,0 10,3 10,3 10,6 10,3
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 94,8 94,8 95,6 97,1 97,5 98,0 95,9 99,2 93,8
Construcció maquinària i equips mecànics (29) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 57,5 59,8 60,4 62,5 61,8 61,7 63,8 67,0 64,8
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 45,8 47,5 47,7 49,5 49,6 53,4 54,3 60,0 54,6
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,6 0,6 0,6 1,1 1,2 1,4 2,0 5,9 4,5
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25,7 25,7 26,6 28,0 28,6 30,7 31,0 31,5 29,5
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,5 10,2 9,5 10,1 10,8 12,1 12,5 13,3 12,9
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,0 11,0 11,0 10,4 9,0 9,2 8,9 9,2 7,7
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 69,9 71,3 70,5 71,5 72,0 72,3 74,9 76,5 76,6
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 60,4 62,4 61,8 63,7 64,2 64,6 66,6 68,7 69,9
fabricació altres materials de transport (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,5 8,9 8,7 7,8 7,8 7,7 8,3 7,7 6,7
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 40,3 42,2 43,9 45,5 44,6 45,8 44,4 45,9 47,6
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 39,0 40,6 42,3 44,0 43,4 44,5 43,1 44,5 46,3
reciclatge (37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,2 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2
Construcció (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 366,9 412,8 382,9 349,5 332,1 319,0 309,1 303,5 286,8
Serveis (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.619,8 2.577,5 2.476,7 2.356,6 2.255,6 2.158,2 2.075,6 1.998,4 1.954,3
Comerç i reparacions (50-52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 638,1 619,5 607,4 587,9 573,3 554,3 537,5 515,1 510,7
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 73,2 71,8 68,0 66,6 65,3 63,0 62,2 60,6 58,6
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 238,2 229,4 228,3 218,8 216,3 208,9 197,3 187,2 187,8
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 326,7 318,3 311,1 302,5 291,7 282,5 278,0 267,3 264,3
Hoteleria (55) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 243,3 240,4 228,3 214,4 206,1 196,7 189,7 181,0 175,3
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 204,4 201,6 194,4 188,4 181,1 178,1 175,4 170,0 167,2
transport terrestre; transport per canonades (60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 109,0 109,6 106,1 104,3 101,3 99,0 95,7 91,7 91,8
transport marítim i aeri (61-62) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,0 11,2 10,2 8,5 7,5 7,2 7,2 7,1 6,2
activitats afins al transport; agències de viatges (63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 50,0 50,0 47,1 45,6 41,2 39,3 39,1 37,6 37,0
correus i telecomunicacions (64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 31,4 30,8 31,0 30,0 31,1 32,6 33,5 33,6 32,3
Mediació financera (65-67) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 89,1 87,7 83,2 80,6 79,4 77,3 76,2 75,7 74,6
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 434,5 438,9 414,1 381,1 355,3 326,2 300,6 285,7 277,0
activitats immobiliàries (70) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 43,2 47,9 45,5 41,1 36,3 32,5 28,7 25,6 24,2
activitats de lloguer (71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,3 10,7 9,9 9,7 9,2 8,7 8,1 7,9 7,8
activitats informàtiques (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 43,0 42,4 37,5 34,7 33,0 32,7 31,8 29,1 26,7
recerca i desenvolupament (73) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,5 4,8 4,3 4,1 3,6 3,4 3,0 3,0 2,7
altres activitats empresarials (74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 332,5 333,0 317,0 291,4 273,1 248,9 229,0 220,2 215,6
Administració pública (75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 146,0 139,3 135,5 132,8 128,9 126,5 123,8 120,2 119,0
Educació (80) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 192,5 188,2 175,5 165,3 158,7 152,6 149,6 147,0 141,9
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 248,6 236,1 224,5 206,3 198,7 189,1 180,4 172,4 168,8
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 173,4 165,5 157,8 150,5 145,7 137,7 133,1 128,1 127,1
activitats de serveis socials (853) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 75,1 70,6 66,7 55,8 53,0 51,4 47,3 44,4 41,7
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 172,0 165,9 160,4 153,2 142,9 138,4 132,6 126,5 120,9
activitats de sanejament públic (90) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17,6 17,0 14,8 13,1 12,4 11,9 11,3 10,6 9,9
activitats associatives (91) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,5 9,6 9,6 9,4 9,1 8,7 8,4 8,2 8,0
activitats recreatives, culturals i esportives (92) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 77,4 76,0 72,9 68,9 66,0 64,7 61,5 59,0 57,1
activitats diverses de serveis personals (93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 67,5 63,3 63,1 61,8 55,4 53,1 51,4 48,6 45,8
Llars que ocupen personal domèstic (95) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 251,4 260,0 253,3 246,6 231,3 219,0 209,8 204,8 199,0
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.812,7 3.832,3 3.716,0 3.583,4 3.461,4 3.360,4 3.265,2 3.208,3 3.136,0
Pro memòria
Indústria i energia .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 743,3 761,1 774,9 795,0 792,9 804,6 803,1 829,4 817,7
Serveis no mercat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 657,1 649,9 623,0 598,5 568,8 546,6 528,7 514,9 504,8
Unitats: Milers de llocs de treball.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.