Saltar al contingut principal

PIB harmonitzat per habitant en paritat de poder de compra

Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC). 2008-2013 Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008
Unió Europea (UE-28=100) 114,0 113,4 112,9 115,3 119,5 119,7
Unió Europea (UE-15=100) 104,6 103,9 103,0 104,8 108,3 108,0
Zona euro (UM-18=100) 105,9 104,9 104,1 106,3 110,4 110,5
Espanya=100 119,7 118,8 116,8 116,3 116,0 115,6
Dades de referència:
PIB. Base 2008 (milions d'euros) 192.545 192.587 194.285 194.165 193.054 200.808
Població (a 1 de juliol) 7.220.700 7.289.800 7.303.100 7.321.100 7.288.100 7.270.500
PPC (UE-28=1) 0,9096 0,9120 0,9377 0,9408 0,9440 0,9226
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.
Font: Comptabilitat regional d'Espanya. Base 2008. INE, excepte PPC (Eurostat).