Saltar al contingut principal

PIB harmonitzat per habitant en paritat de poder de compra

Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC). 2000-2010 Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Unió Europea (UE-27=100) 118,7 121,0 120,9 123,0 123,3 120,7 120,8 121,5 121,8 119,6 118,5
Unió Europea (UE-15=100) 107,7 109,6 109,2 110,3 109,8 107,1 106,8 106,9 106,6 104,1 102,8
Zona euro (UM-17=100) 109,8 111,4 111,5 112,9 113,1 110,5 110,7 110,2 109,7 106,9 105,6
Espanya=100 117,3 117,1 116,9 117,3 118,0 118,4 119,7 120,4 121,3 122,0 121,8
Dades de referència:
PIB. Base 2000 (milions d'euros) 197.919 195.645 202.695 197.167 184.329 169.995 158.191 147.282 137.308 128.643 119.124
Població (a 1 de juliol) 7.321.100 7.288.071 7.270.468 7.166.031 6.999.900 6.860.191 6.710.823 6.565.154 6.418.387 6.314.763 6.251.210
PPC (UE-27=1) 0,9322 0,9441 0,9220 0,8970 0,9032 0,9134 0,9010 0,8907 0,8581 0,8615 0,8441
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.
Font: Comptabilitat regional d'Espanya. Base 2000. INE, excepte PPC (Eurostat).