Saltar al contingut principal
PIB oferta i demanda. Preus corrents. 1995-2001 Catalunya
2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
PIB pm 125.204 117.771 109.412 102.097 95.282 88.896 83.310
Oferta
Valor afegit brut 112.909 105.778 98.152 92.290 86.613 81.303 76.275
Agricultura 1.816 1.923 1.619 1.675 1.785 1.653 1.414
Indústria 32.359 30.769 28.964 27.784 26.392 24.841 23.559
Construcció 9.220 8.223 7.230 6.382 5.792 5.545 5.301
Serveis 69.514 64.863 60.340 56.448 52.644 49.264 46.000
Impostos nets sobre productes 12.295 11.993 11.260 9.807 8.669 7.593 7.035
Demanda
Demanda interna 119.225 112.840 104.258 96.020 88.592 82.283 77.971
Consum de les llars (1) 71.186 67.155 62.342 58.067 54.140 50.592 47.534
Consum de les adm. públiques 15.202 14.344 13.403 12.547 11.801 11.083 10.475
Formació bruta de capital (2) 32.836 31.341 28.514 25.406 22.650 20.608 19.962
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 15.721 16.089 14.971 13.864 12.259 11.002 10.416
FBCF (construcció) 16.344 14.719 12.811 11.068 9.968 9.390 9.155
Saldo amb l'exterior (3) (4) 5.979 4.931 5.154 6.077 6.690 6.613 5.339
Saldo amb l'estranger (4) -8.095 -8.006 -6.890 -4.111 -2.875 -2.767 -5.219
Exportacions de béns i serveis 49.084 45.694 38.088 36.175 32.627 27.543 23.465
Importacions de béns i serveis 57.179 53.700 44.978 40.286 35.502 30.310 28.685
Saldo amb la resta d'Espanya (4) 14.074 12.936 12.043 10.188 9.565 9.380 10.558
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 1995.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació interanual en volum dels saldos s'expressa com a aportació al creixement del PIB.