Saltar al contingut principal

PIB oferta i demanda. Taxes de variació a preus corrents

Sèries enllaçades. PIB oferta i demanda. Base 2000. Taxes de variació a preus corrents. 1980-2000 Catalunya
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
PIB 7,6 7,1 5,3 5,9 6,4 8,7 6,7 2,8 7,6 9,3 10,7 14,6 13,0 13,4 12,9 9,0 13,9 13,6 15,4 9,4
Oferta
Agricultura, ramaderia i pesca 0,0 -2,9 -9,7 2,8 16,9 -1,3 3,6 0,6 8,1 -12,2 1,9 25,3 0,1 10,4 2,7 1,3 11,8 -3,0 33,1 -8,8
Indústria i energia 5,3 4,0 4,3 7,0 5,3 9,0 7,3 -1,5 3,6 3,6 7,7 11,7 9,3 12,1 13,4 7,1 14,3 14,9 10,6 5,5
Energia 0,2 -3,0 -3,2 4,8 6,0 4,4 3,6 3,6 6,3 17,2 5,0 3,6 14,3 2,1 114,3 -11,7 -3,3 18,6 50,6 22,8
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 13,6 8,0 4,3 8,2 1,7 4,3 13,2 -7,3 2,3 -3,4 15,2 9,9 13,5 8,8 9,6 4,0 11,7 14,6 0,9 2,8
Altres productes minerals no metàl·lics -3,0 8,2 9,4 8,8 -2,2 7,0 10,3 -2,0 -5,3 -0,8 7,0 16,7 20,9 1,5 14,6 11,2 -3,4 22,7 -0,3 33,9
Indústria química 10,6 6,1 1,9 8,7 -0,1 8,9 16,0 0,2 1,9 11,1 -1,0 12,3 5,2 10,0 10,1 1,5 21,7 12,2 11,0 8,4
Maquinària i equip mecànics, elèctric, electrònic i òptic 10,4 0,2 6,0 2,5 14,0 16,9 9,0 -3,4 2,4 1,0 9,4 11,8 6,9 13,2 18,4 11,6 23,3 14,4 6,1 8,9
Fabricació de material de transport 7,2 4,0 6,1 13,8 9,2 19,3 6,1 -12,7 13,2 7,4 9,0 13,4 34,8 32,5 -20,7 22,7 28,0 4,7 18,2 -10,4
Alimentació, begudes i tabac -5,8 10,6 1,9 3,9 1,4 5,0 2,0 4,3 7,8 5,0 9,5 11,8 0,9 17,8 7,6 7,4 16,1 17,5 12,5 9,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat -7,7 4,3 5,3 8,3 4,9 5,3 3,3 1,0 -4,3 -1,8 6,7 7,4 7,6 5,7 8,9 7,7 7,7 13,1 9,1 -5,0
Paper; edició i arts gràfiques 21,4 -7,1 5,3 8,8 4,4 8,5 5,8 2,7 5,0 4,1 10,8 12,1 5,6 24,3 8,1 12,1 17,8 8,3 12,2 9,8
Indústries manufactureres diverses 3,4 7,4 8,1 6,3 9,9 9,7 3,4 -2,9 5,6 0,2 6,7 20,8 5,1 11,8 16,7 5,7 14,1 25,9 11,0 1,5
Construcció 14,1 8,3 8,1 3,4 4,6 9,6 1,6 -1,2 -1,4 15,0 18,8 29,6 22,1 14,6 22,1 2,6 -5,8 2,4 20,4 -8,8
Serveis de mercat 7,7 7,7 5,2 5,2 6,6 9,6 7,2 7,2 9,6 12,8 12,4 13,7 15,7 15,0 9,2 9,0 15,8 13,9 16,3 15,4
Comerç, reparació i hostaleria 5,5 10,4 1,6 1,4 6,8 12,1 8,7 8,2 9,4 12,5 14,6 12,4 17,4 17,7 10,1 11,8 15,5 16,9 14,5 14,7
Transports i comunicacions 6,6 5,1 7,1 8,5 4,9 7,1 12,3 6,4 9,5 11,8 7,3 11,0 15,0 10,3 1,4 3,9 11,3 21,4 15,0 18,0
Intermediació financera 12,8 -1,1 6,1 5,5 0,0 5,2 -3,0 0,9 5,4 10,3 15,3 21,9 19,2 16,3 13,0 4,8 47,8 2,5 3,5 13,7
Altres serveis de mercat i altres activitats socials 9,1 8,1 7,6 7,9 8,6 9,1 6,8 8,4 11,0 14,1 11,1 13,7 13,4 13,9 10,3 10,0 11,4 11,0 21,8 15,4
Serveis de no mercat 13,1 6,8 4,0 1,5 5,3 6,5 2,7 4,0 14,7 14,4 15,4 17,5 11,7 13,5 11,4 12,6 13,9 17,5 18,0 18,0
VAB 7,8 6,4 4,6 5,2 6,2 8,9 6,3 3,5 7,3 9,3 11,1 14,7 12,9 13,6 11,3 8,0 13,5 12,8 15,4 8,5
Impostos nets sobre productes 5,0 14,8 13,1 14,2 7,9 6,3 12,4 -5,7 12,3 9,3 5,0 13,7 13,9 10,7 35,5 25,5 20,4 29,1 16,0 29,6
Demanda
Demanda interna 8,2 8,5 8,3 7,6 5,1 8,0 5,6 0,3 7,0 10,6 11,0 14,6 13,1 15,2 16,0 10,1 9,0 12,1 16,4 10,0
Consum de les llars 7,7 7,4 7,3 7,0 5,7 5,9 5,7 3,6 8,4 10,8 9,8 10,9 9,9 12,5 13,7 11,7 11,6 12,9 14,2 13,8
Consum de les administracions públiques (1) 7,0 6,8 6,3 6,5 5,8 5,7 5,6 5,9 14,8 14,9 14,4 18,2 8,7 16,1 13,5 13,7 13,1 17,3 20,3 18,6
Formació bruta de capital (2) 9,9 12,2 12,2 9,9 3,2 15,6 5,1 -11,0 0,1 8,3 12,2 22,0 24,6 23,1 25,4 2,9 -0,3 7,5 21,1 -2,4
Saldo exterior (3) 0,3 -7,0 -17,5 -5,9 15,3 13,9 16,4 30,9 15,5 -4,4 7,7 15,4 11,4 -1,9 -8,3 2,0 58,3 29,3 5,9 4,0
Saldo amb l'estranger 15,5 87,9 57,8 -1,6 -56,2 -1,1 -5,0 -26,3 -2,4 5,8 3,7 34,9 46,5 31,7 81,4 -17,0 -19,7 34,7 2,2 10,8
Exportacions totals de béns i serveis 20,0 5,3 10,9 18,5 17,4 19,3 24,0 12,2 14,3 9,6 9,2 9,6 12,5 14,6 0,9 12,9 18,9 26,5 19,5 17,5
Importacions totals de béns i serveis 19,4 11,6 13,5 17,1 5,7 15,5 17,3 0,2 8,5 8,2 7,2 17,7 21,5 18,7 12,9 7,1 8,9 28,5 14,7 15,5
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.