Saltar al contingut principal

PIB oferta i demanda. Índexs en volum (any 2000=100)

Sèries enllaçades. PIB oferta i demanda. Base 2000. Índexs en volum. 1980-2000 Catalunya
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
PIB 100,0 96,7 92,7 90,1 87,6 85,5 82,6 80,6 81,9 81,1 78,9 76,3 71,5 66,8 62,3 61,4 61,0 60,3 59,1 58,4 59,2
Oferta
Agricultura, ramaderia i pesca 100,0 101,6 104,7 110,6 115,2 100,3 110,5 122,3 127,6 103,1 105,0 109,2 101,9 101,8 97,2 108,6 110,6 108,8 107,0 99,9 114,9
Indústria i energia 100,0 96,9 93,4 88,8 84,2 82,1 78,9 75,4 78,7 78,2 78,4 75,4 71,4 67,9 62,7 61,1 61,7 60,5 59,0 60,5 61,3
Energia 100,0 97,9 97,4 95,6 92,1 86,9 86,2 86,1 88,1 89,7 86,7 88,5 90,5 81,3 85,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 100,0 90,8 84,5 80,5 77,1 74,7 76,0 68,4 74,8 75,1 80,6 72,9 70,7 63,9 62,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres productes minerals no metàl·lics 100,0 102,4 95,0 88,0 80,5 85,9 86,3 80,8 83,0 88,4 91,6 88,7 84,5 73,9 76,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria química 100,0 97,6 94,8 88,7 84,4 84,6 82,3 72,7 73,3 71,9 66,6 68,5 62,8 59,1 50,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Maquinària i equip mecànics, elèctric, electrònic i òptic 100,0 91,3 91,2 85,9 83,8 76,3 65,1 60,3 63,5 63,0 64,2 60,7 57,2 56,8 53,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació de material de transport 100,0 93,2 88,4 85,2 75,4 73,0 63,8 58,2 68,2 62,0 61,5 58,4 53,7 42,1 33,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Alimentació, begudes i tabac 100,0 107,4 98,9 96,2 91,9 96,4 96,9 102,8 104,2 100,7 98,1 92,1 88,3 89,1 78,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 100,0 110,0 105,0 100,0 93,4 92,3 91,1 90,2 90,3 96,7 100,0 97,7 93,9 91,7 89,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Paper; edició i arts gràfiques 100,0 85,8 91,0 87,5 84,0 80,8 83,1 79,0 80,7 82,5 83,0 80,0 75,5 78,7 66,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries manufactureres diverses 100,0 98,3 91,0 84,5 80,6 76,3 72,7 72,6 76,5 73,4 74,6 71,0 63,7 64,2 60,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció 100,0 95,9 91,6 85,9 85,1 83,5 78,2 77,8 82,5 87,2 82,4 76,7 65,7 58,9 56,4 50,4 54,0 61,2 63,6 61,9 68,4
Serveis de mercat 100,0 96,9 92,8 91,9 90,5 88,5 85,2 83,3 83,8 83,2 79,9 77,5 73,1 67,3 62,5 62,1 60,8 59,7 58,4 56,8 56,6
Comerç, reparació i hostaleria 100,0 99,9 94,3 95,7 97,6 95,6 89,7 86,4 86,3 85,5 82,5 79,0 75,9 69,0 62,9 63,5 62,5 61,2 59,8 60,2 60,9
Transports i comunicacions 100,0 94,2 90,6 88,5 82,8 80,5 79,4 73,9 73,3 70,9 67,9 67,1 61,7 57,4 56,3 58,6 58,6 57,7 53,4 51,8 50,8
Intermediació financera 100,0 91,6 96,3 94,8 92,6 95,9 95,8 105,3 114,2 121,5 122,9 117,2 105,2 95,8 89,1 85,0 84,9 80,0 80,8 81,8 82,0
Altres serveis de mercat i altres activitats socials 100,0 96,3 91,6 89,1 86,5 83,4 80,9 79,2 78,9 77,6 73,0 71,8 68,0 63,2 58,5 56,9 54,7 54,4 53,9 50,7 50,0
Serveis de no mercat 100,0 91,7 88,9 87,4 86,9 86,4 84,1 83,3 81,9 78,7 74,4 69,7 64,9 61,9 58,3 56,4 54,0 52,2 50,3 48,2 46,5
VAB 100,0 96,5 92,7 90,5 88,4 86,3 83,2 81,3 82,8 81,9 79,7 76,9 72,0 67,3 62,6 61,6 61,3 60,6 59,4 58,7 59,7
Impostos nets sobre productes 100,0 98,9 92,2 85,6 78,5 76,6 76,0 73,1 72,2 71,8 70,5 70,2 66,0 61,0 59,0 59,1 57,7 56,2 55,2 53,2 52,1
Demanda
Demanda interna 100,0 96,4 91,6 86,8 82,9 81,8 79,0 78,2 82,2 81,6 78,3 74,9 69,4 64,3 59,2 55,5 54,5 55,4 55,6 54,2 55,8
Consum de les llars 100,0 96,3 92,3 88,2 84,5 82,8 81,5 80,7 82,4 81,0 78,0 75,9 72,8 69,2 65,4 63,1 61,4 61,3 61,1 61,2 61,4
Consum de les administracions públiques (1) 100,0 96,4 92,8 89,7 86,0 85,1 83,8 82,0 80,1 76,6 72,0 67,1 61,1 59,7 55,3 53,2 50,9 49,9 48,3 45,7 44,1
Formació bruta de capital (2) 100,0 96,6 89,4 81,8 77,4 77,5 70,0 69,9 82,8 85,7 82,6 76,9 66,3 55,7 47,3 39,8 41,1 44,8 46,4 42,5 48,0
Saldo exterior (3) 100,0 99,9 105,2 128,5 141,0 128,0 124,5 107,7 80,4 76,9 87,4 94,6 99,7 102,2 108,3 160,5 171,8 135,4 108,4 121,9 109,2
Saldo amb l'estranger 100,0 119,7 67,3 43,6 42,1 86,2 85,7 103,8 152,4 152,5 133,5 118,2 83,8 52,2 33,7 10,0 9,3 12,8 13,5 14,2 26,4
Exportacions totals de béns i serveis 100,0 88,3 83,4 75,6 66,3 57,1 50,8 42,9 40,0 35,9 33,0 30,1 28,9 27,1 24,2 23,9 22,7 21,4 19,7 18,7 18,3
Importacions totals de béns i serveis 100,0 91,4 82,0 72,8 64,2 60,9 55,2 50,2 52,8 49,1 44,4 40,1 34,5 28,5 23,4 17,2 16,2 16,6 15,8 15,4 17,5
Unitats: Base 2000 = 100.
Font: Idescat.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.