Saltar al contingut principal

PROJM Projeccions de població municipals

Les Projeccions de població municipals tenen com a objectiu proporcionar informació, a curt i mitjà termini, sobre quines podrien ser les xifres futures de població dels municipis de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat. Les Projeccions de població municipals s'elaboren a partir dels resultats comarcals ja publicats de les Projeccions de població de Catalunya i de l'evolució demogràfica dels municipis en el darrer quinquenni. Així doncs, per a cada municipi els resultats de les Projeccions de població municipals mostren quin seria l'efecte de l'evolució recent de la fecunditat, la mortalitat i les migracions del municipi juntament amb l'evolució demogràfica projectada per a la seva comarca. En aquest sentit, s'han d'interpretar com a tendències poblacionals sota unes hipòtesis preestablertes d'evolució dels components del creixement demogràfic.

Les Projeccions de població municipals ofereixen resultats per a tots els municipis de Catalunya, desagregats per sexe i tres grans grups d'edat. En els municipis de 2.000 habitants o més s'ofereixen resultats amb una desagregació per edats més detallada.

Per consultar els resultats d'un municipi en concret, us suggerim que primer seleccioneu el municipi dins del desplegable corresponent a l'àmbit geogràfic i després seleccioneu la taula dins de l'apartat corresponent a les taules disponibles.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions