Saltar al contingut principal
Productivitat total dels factors (PTF). Per components. Índexs
Catalunya
2000–2022
Productivitat total dels factors (PTF). Per components. Índexs Catalunya
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Producte interior brut (PIB) 110,7 104,9 98,8 112,2 110,0 106,8 103,4 100,0 96,3 94,8 95,7 98,9 99,5 98,8 103,3 104,3 101,1 97,0 93,3 89,5 86,3 83,7 81,1
Contribució al creixement del PIB (1):
Productivitat total dels factors (PTF) 101,0 97,8 96,5 102,8 103,8 102,5 101,2 100,0 98,7 98,1 97,3 97,5 96,9 95,7 97,4 99,9 100,4 100,3 99,2 98,1 97,9 97,8 97,3
Treball 109,2 109,1 102,3 99,2 98,3 98,9 100,2 100,0 100,2 102,4 105,0 107,1 109,9 108,4 104,6 102,4 102,7 103,7 105,4 105,7 105,4 107,2 105,9
Capital 89,6 89,7 97,5 100,9 101,9 101,2 99,8 100,0 99,7 97,3 94,4 92,0 88,8 90,5 94,8 97,3 97,0 95,8 93,9 93,6 93,9 91,9 93,3
Evolució dels factors de producció:
Treball 112,7 108,8 100,6 113,1 108,7 106,1 103,1 100,0 96,5 95,3 99,0 104,7 108,3 111,0 118,5 118,7 114,6 109,9 107,4 104,5 101,1 98,7 96,8
Capital 105,9 105,4 104,8 104,3 102,7 101,8 100,9 100,0 99,0 98,3 97,8 97,4 96,0 94,3 92,4 88,9 85,6 82,5 79,7 77,0 74,2 71,6 69,1
Dades de referència:
Relació capital-treball 93,9 96,8 104,2 92,2 94,5 95,9 97,9 100,0 102,6 103,1 98,8 93,1 88,6 84,9 77,9 74,9 74,7 75,1 74,2 73,6 73,4 72,5 71,3
Productivitat mitjana treball 98,2 96,4 98,2 99,2 101,2 100,7 100,3 100,0 99,8 99,4 96,8 94,4 91,8 89,0 87,2 87,8 88,2 88,3 86,9 85,6 85,4 84,8 83,7
Productivitat mitjana capital 104,5 99,6 94,3 107,5 107,1 105,0 102,4 100,0 97,3 96,4 97,9 101,5 103,6 104,8 111,9 117,3 118,1 117,6 117,0 116,3 116,3 116,9 117,4
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i Departament d'Economia i Hisenda.
(1) Els índexs es refereixen a la participació de cada factor en el PIB.

Taules disponibles