Saltar al contingut principal

Rectificació 287

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
287 EP Població a 1 de gener. 2002-2016 Xifres de població 09/05/2017 06/09/2017

A la taula "Població a 1 de gener. Per grups d'edat. Espanya. 2002-2016" dels Indicadors anuals, les dades del grup d'edat de 80 anys i més eren errònies. Es van corregir el 6 de setembre del 2017.

Enllaços amb la informació rectificada