Saltar al contingut principal

Rectificació 388

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
La lletra m que a vegades acompanya el codi d'una rectificació indica que és una millora de les dades.
388m HIV Emissions de gasos amb efecte hivernacle. 1990-2018 Medi ambient 18/11/2020 11/12/2020

Les dades s'han revisat el dia 11 de desembre de 2020, atès que s'han incorporat les emissions de l'aviació internacional.

Enllaços amb la informació rectificada