Saltar al contingut principal

Rectificació 39

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
39 TURCAT Viatges dels catalans. Per motiu del viatge. 2006-2009 Turisme 09/07/2010 16/09/2010

En la versió de la taula "Viatges dels catalans. Arribada de turistes, segons motiu i característiques del viatge" per a la sèrie 2006-2009 i dins de l'apartat "Motiu del viatge" dels Indicadors d'estructura econòmica, publicada el 9 de juliol del 2010, les dades estaven intercanviades entre els diferents motius de viatge. Es va esmenar el 16 de setembre del 2010. Les taules que contenien rectificacions es van deixar de publicar.