Saltar al contingut principal

Rectificació 410

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
410 - Condicions de vida. 2013-2019 Condicions de vida 23/10/2020 15/07/2021

Les dades de Catalunya de la població en risc de pobresa o d'exclusió social, població en risc de pobresa després de transferències socials i bretxa de risc de pobresa de l'any 2014; les dades de desigualtat de la distribució de la renda del període 2014- 2016; les dades de la taxa d'amuntegament del període 2017-2019 i la població en risc de pobresa després de transferències socials per ciutadania del període 2013-2019 es van revisar el 15 de juliol de 2021, a conseqüència de la revisió de les dades de l'Enquesta de condicions de vida.

Enllaços amb la informació rectificada