Saltar al contingut principal

Rectificació 87

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
87 TURHOT Viatgers i pernoctacions. 07/2011 Turisme 24/08/2011 25/08/2011

A les taules "Viatgers i grau d'ocupació en establiments hotelers. Espanya. Juliol 2011" i "Pernoctacions en establiments hotelers. Espanya. Juliol 2011" de l'apartat Indicadors de conjuntura econòmica i a la taula " Indicadors d'activitat hotelera. Espanya. Segons l'origen del turisme. Juliol 2011" de l'Informe indicadors d'activitat hotelera, publicades el 24 d'agost del 2011, les variacions interanual i acumulada han estat modificades atès que l'INE va tenir un problema informàtic quan generava les dades. S'ha corregit el 25 d'agost del 2011.

Enllaços amb la informació rectificada