Saltar al contingut principal

Rectificació 296

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
296 TURCAT Viatges i despesa declarada del turisme dels residents de Catalunya. T1/2017-T1/2018 Turisme 28/06/2017 22/01/2018

A les taules de variacions interanuals de "Viatges dels residents de Catalunya, pernoctacions i estada mitjana. per àmbit de residència", "Viatges dels residents de Catalunya a Catalunya, pernoctacions i estada mitjana, per àmbit de residencia, "Despesa declarada dels viatges, per àmbit de residència" i "Despesa declarada dels viatges a Catalunya, per àmbit de residència", de l'Estadística turisme dels residents de Catalunya, les dades del primer trimestre de 2017 es van revisar el 22 de gener de 2018.

Enllaços amb la informació rectificada