Saltar al contingut principal

Rectificació 309

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
La lletra m que a vegades acompanya el codi d'una rectificació indica que és una millora de les dades.
309m XARXAV Xarxa viària. 2000-2016 Transport 03/04/2018 10/05/2018

A la taula "Xarxa viària. Per tipus de via. Províncies" de l'apartat Anuari estadístic de Catalunya, les dades del període 2000-2016 es van revisar el 10 de maig del 2018, perquè es va incorporar una nova classificació en la tipologia de carreteres.

Enllaços amb la informació rectificada