Saltar al contingut principal

Rectificació 401

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
401 EPA Població inactiva per situació d'inactivitat. T1/2021 Treball 29/04/2021 03/06/2021

Les taules de població inactiva per situació d’inactivitat, les del nombre d'habitatges segons perceptors d'ingressos de Catalunya i la de població inactiva per situació d'inactivitat d'Espanya del 1r trimestre de 2021 han estat revisades el 3 de juny de 2021, per un canvi en els fitxers enviats per l''NE.

Enllaços amb la informació rectificada