Saltar al contingut principal

Rectificació 70

Rectificacions
+ Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect.
La lletra m que a vegades acompanya el codi d'una rectificació indica que és una millora de les dades.
70m TUREST Viatges dels estrangers. 2001-2010 Turisme 04/02/2011 25/03/2011

La taula "Viatges dels estrangers. Motiu i característiques dels viatges dels turistes" dels Indicadors d'estructura econòmica, i la taula "Turistes estrangers a Catalunya. Per motiu del viatge", de l'Anuari estadístic de Catalunya, publicades el 4 de febrer del 2011, han estat revisades pels anys 2001-2010 atès que la categoria "Visites a familiars i amics" ha passat a ser "Personal (familiars, salut i compres)" i, en conseqüència, també han canviat les dades d' "Altres".

Enllaços amb la informació rectificada