Saltar al contingut principal

Funcionament i organització

1. Formació en procediments estadístics i promoció de l'estadística

La Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya, encomana a l'Idescat la promoció de la formació i el perfeccionament professional del personal estadístic, actuació que s'adreça tant al personal estadístic propi i del conjunt del Sistema estadístic de Catalunya com al col·lectiu d'usuaris d'informació estadística oficial. En el Pla estadístic de Catalunya i en els successius programes anuals que el despleguen s'impulsa la formació en mètodes i procediments aplicats al disseny, la producció i la difusió de resultats estadístics.

Les matèries que són objecte de formació i promoció abasten procediments estadístics (normativa estadística, mètodes estadístics i programari especialitzat) i eines instrumentals que hi donen suport (aplicació de tecnologies d'informació i comunicació), i tracten de cobrir des dels continguts més bàsics fins als aspectes més avançats en l'àmbit de l'estadística oficial.

Des del punt de vista operatiu, el programa anual d'activitats que promou l'Idescat es desplega en diverses modalitats. Així, l'oferta prevista anualment comprèn l'organització de cursos i seminaris propis, l'assistència a cursos externs, la cooperació educativa amb ensenyaments universitaris per a estades d'alumnes en pràctiques i la concertació de visites col·lectives a la seu de l'Institut.

L'Idescat afavoreix també la divulgació de l'estadística mitjançant el suport a congressos i jornades, i participa de manera regular en les activitats divulgatives següents:

  • Dia de l'Estadística, que promou la Societat Catalana d'Estadística i que se celebra a Catalunya des de l'any 2001, amb una organització rotatòria a càrrec de diferents universitats catalanes i del mateix Idescat (Dia de l'Estadística 2006 o bé Dia Mundial de l'Estadística 2010). L'Idescat participa també en la celebració de l'International Year of Statistics 2013 (Statistics2013), promogut per diverses associacions i entitats professionals. L'any 2020 l'Idescat organitza el Dia de l'Estadística en col·laboració amb la Societat Catalana d'Estadística, coincidint amb el 30 aniversari de l'Idescat i amb el Dia Mundial de l'Estadística 2020.
  • Concurs Student d'Estadística Aplicada, organitzat anualment de forma conjunta amb la Universitat Autònoma de Barcelona, i adreçat al col·lectiu d'estudiants universitaris de l'Estat espanyol, amb la intenció d'estimular-los l'interès per l'estadística i les disciplines afins.
  • Planter de Sondeigs i Experiments, concurs organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, adreçat a fomentar l'interès per l'estadística dels estudiants d'ensenyament mitjà.
  • Jornades d'Extensió Estadística, organitzades per l'Idescat amb la col·laboració potencial d'altres institucions, i adreçades a professionals d'àmbits diversos, on entendre i interpretar l'estadística pot tenir un paper important a l'hora de donar un valor afegit a la informació que ofereixen, i amb l'ànim de ser un nou canal de difusió permanent.

2. Calendari d'activitats

El calendari de les activitats formatives-divulgatives en estadística que organitza o promociona l'Idescat recull la llista d'activitats anuals, fetes o previstes, amb indicació del títol, els destinataris, el nombre de places, el formulari d'inscripció, les dates i el lloc on s'imparteixen. El calendari es nodreix fonamentalment d'aportacions de l'Idescat, però també inclou altres aportacions dels òrgans del sistema estadístic i del públic en general.

3. Gestió de les activitats de formació i promoció

L'Àrea d'Estàndards i Qualitat, de la Subdirecció General de Producció i Coordinació, és la unitat que gestiona les actuacions formatives en procediments estadístics que organitza o promou l'Idescat i, al mateix temps, atén les consultes i sol·licituds relacionades amb aquesta matèria. De forma sistemàtica, l'Àrea esmentada té cura de les qüestions següents:

  • Les activitats de formació, que requereixen formalitzar una inscripció que es canalitza a través del web de l'Idescat. S'hi inclouen cursos, seminaris i tallers d'organització pròpia o en col·laboració amb tercers, adreçats al personal estadístic, que generalment es porten a terme a la seu de l'Idescat. Igualment, s'hi inclou la celebració de sessions tècniques, amb caràcter relativament restringit, orientades a documentar els continguts impartits en altres activitats formatives o bé a presentar projectes/bones pràctiques en matèria d'estadística oficial. Per assistir-hi, cal emplenar el formulari d'inscripció que trobareu al web.
  • Les estades en pràctiques acadèmiques a la seu de l'Idescat són pràctiques regulades —en general— per convenis marc de cooperació educativa, amb els respectius ensenyaments universitaris. La concertació d'estades específiques es regeix segons aquests acords i cal concretar l'alumne participant i el pla de treball previst en forma de conveni específic. Destaca, pel volum d'estades, el Màster interuniversitari UB-UPC d'Estadística i Investigació Operativa, del qual l'Idescat és entitat col·laboradora. Per a nous convenis marc, cal posar-se prèviament en contacte amb l'Àrea d'Estàndards i Qualitat (aeq arrova idescat punt cat).
  • Visites col·lectives a la seu de l'Idescat d'alumnes d'ensenyaments universitaris i de secundària, per tal de conèixer les activitats, els productes i els serveis disponibles.

4. Altres programes formatius en estadística