Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada en el sector turístic
Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2020
    Valor
Homes 226,3
Dones 171,7
Total 398,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles