Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat Catalunya. 4t trimestre del 2020
    Valor
Total 36,3
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles