Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada Espanya. 2020
    Valor
Total 16.109,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.