Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població comptada a part
Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2001
    Valor
Homes 4,2
Dones 0,0
Total 4,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles