Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població comptada a part
Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Valor
De 16 a 24 anys 10,7
De 25 a 54 anys 2,1
De 55 anys o més 0,0
Total 12,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles