Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2023
    Valor
Cap ocupat 953,8
Un ocupat 1.020,3
Dos ocupats 973,1
Tres ocupats i més 235,2
Total 3.182,4
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.