Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores totals de la pobl. ocupada que ha treballat
Sexe
Catalunya. 2018
    Valor
Homes 39,6
Dones 35,0
Total 37,4
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles