Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Treballadors de l'establiment / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
10 i menys 612,9 464,0 1.076,9
Més de 10 994,6 557,7 1.552,3
Total 1.607,4 1.021,7 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles