Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1999
    Valor
Persona principal 1.213,7
Cònjuges 638,6
Altres 776,8
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles