Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 1999
    Valor
Agricultura, ramaderia, silv. i pesca 85,5
Energia, química, cautxú i metal·lúrgia 238,2
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició 268,6
Maquinària, mat. elèctric i de transport 221,5
Construcció 250,6
Comerç, hoteleria i reparacions 556,7
Transports i telecomunicacions 164,8
Serveis financers, a empreses i lloguers 272,1
Adm. pública, educació i sanitat 385,9
Altres serveis col·lectius 185,1
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles