Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional actual
Catalunya. 1999
    Valor
Assalariats 2.112,5
No assalariats 516,6
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles