Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  P. principal   P. no principal     Total
Assalariats 1.410,4 1.463,8 2.874,2
No assalariats 300,7 216,3 517,0
Total 1.711,1 1.680,1 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles