Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  P. principal   P. no principal     Total
Agricultura 29,5 24,2 53,6
Indústria 361,7 258,2 619,9
Construcció 117,7 99,4 217,1
Serveis 1.202,2 1.298,3 2.500,5
Total 1.711,1 1.680,1 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles