Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Catalunya 1.103,4 745,6 1.849,1
Resta d'Espanya 424,8 225,6 650,4
Estranger 79,2 50,5 129,7
Total 1.607,4 1.021,7 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles