Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  16 a 24   25 i més     Total
Completa 128,6 2.767,2 2.895,8
Parcial 93,8 401,5 495,4
Total 222,4 3.168,7 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles