Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  Assalar.   No assal.     Total
Completa 2.428,7 467,0 2.895,8
Parcial 445,4 49,9 495,4
Total 2.874,2 517,0 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles