Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 406,5 621,2 1.027,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.064,6 841,0 1.905,6
45 hores setmanals i més 241,5 89,8 331,3
Total 1.797,8 1.593,4 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles