Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  Assalar.   No assal.     Total
Menys de 35 hores setmanals 925,5 102,1 1.027,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.725,0 180,7 1.905,6
45 hores setmanals i més 163,0 168,3 331,3
Total 2.874,2 517,0 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles