Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 4t trimestre del 2018
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 7,3 118,5 55,4 589,9 771,1
D'1 a 3 anys 4,9 99,5 29,6 366,6 500,6
3 anys i més 41,4 402,0 132,2 1.543,9 2.119,4
Total 53,6 619,9 217,1 2.500,5 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles