Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 8,3 45,3 53,6
Indústria 34,1 585,8 619,9
Construcció 24,1 193,0 217,1
Serveis 132,7 2.367,8 2.500,5
Total 199,2 3.192,0 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles