Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 4t trimestre del 2018
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 6,0 85,4 42,8 437,9 572,1
D'1 a 3 anys 5,3 113,7 32,0 433,7 584,7
3 anys i més 42,4 420,8 142,4 1.628,8 2.234,3
Total 53,6 619,9 217,1 2.500,5 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles